Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 • Nguyễn Thị Bích Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   01663938107
  • Email:
   Zmeomun@ymail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thanh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0909566547
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: