GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Mỹ Tú - Sóc Trăng

Email:mgthuanhung@gmail.com

Điện thoại: 0299244398

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt Đức- Trí- Thể- Mỹ- Lao
- Trang bị kiến thức cơ bản để trẻ bước vào lớp một.

4. Phương châm giáo dục: 
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của trẻ.

5. Phương thức hoạt động của trường
-  Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Tổ chức học bán trú hai buổi và tăng cường tiếng việt cho trẻ người dân tộc.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng âm nhạc
                                                                                                 Ban giám hiệu Trường MN Thuận Hưng