Năm 2000, Trường Mẫu giáo Thuận Hưng được thành lập theo Quyết định số 165/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Tú. Trường được xây dựng đặt tại ấp Thiện Bình, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2013, Trường Mẫu giáo Thuận Hưng được Uỷ ban nhân dân huyện, đầu tư xây mới theo hướng đạt chuẩn Quốc gia, hệ thống gồm: 07 phòng học, khối phòng hành chính quản trị, bếp ăn, phòng giáo dục nghệ thuật, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên, hệ thống điện nước… Tổng kinh phí xây dựng là: 7.702.751.470 đồng (bảy tỷ bảy trăm lẻ hai triệu bảy trăm năm mươi mốt ngàn bốn trăm bảy chục đồng).

Năm học 2013-2014, Trường Mẫu giáo Thuận Hưng được đưa vào sử dụng, đến nay Trường Mẫu giáo Thuận Hưng đã đổi tên thành trường Mầm non Thuận Hưng.

Với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, trường Mầm non Thuận hưng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường Mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và được Uỷ ban nhân dân Tỉnh công nhận trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm 2017.