Cơ sở vật chất:

+ Khối phòng, lớp dùng cho trẻ: 14 phòng học; 1 âm nhạc.

+ Khối phòng làm việc và chức năng: 1 Phòng Hiệu trưởng; 1 Phó hiệu trưởng; 1 phòng nhân viên; 1 phòng Y tế; 1 phòng giáo viên; 1 phòng hội họp.

+ Nhà vệ sinh, bếp ăn, sân chơi: 9 phòng vệ sinh; 2 sân chơi; 1 nhà bếp.

+ Phòng bảo vệ : 1 phòng.

+ Bàn học sinh: 240 bộ.

+ Tủ kệ: 42 cái.

+ Máy tính: 8 cái.

+ Tủ lạnh, tủ lưu mẫu: 2 cái.

+ Nhà xe : 1 nhà xe.